Sunday, July 26, 2009

Hari Minggu Bumiputera

Hari Minggu Bumiputera Pada 05-07-2009 bertempat di
Gereja Sy En Methodist Sandakan.

No comments: